Лаб Пловдив – учредителен протокол

*** Протокол на учредителната среща на Лаб Пловдив ***

16 май 2013, Арт Кафе Пловдив

записал Владимир Джувинов

Срещата започна в 18:30ч с лично представяне на всеки от участниците.

След това бяха записани предложения на участници за лаба за неговите условия,
организиране и дейности:

* Възможност за сигурно паркиране на велосипеди
* Лесно паркиране в района за автомобили
* Тиха стая за работа
* Достъп 24/7
* Нежилищно, тихо място
* Възможност за помещаване на фриланс офиси, място за работни срещи и с
клиенти, за презентации
* Климатизация
* WC
* Вендинг машина напитки, кафе, вафли
* Провеждане на демонстрации, хакер маратони
* Варианти за достъп: с чип карта, за всички членове или за основно
пребиваващите в лаба, които да отварят на членове без карта/ключ
* Заключващи се шкафчета за лични вещи, компютри
* Постоянни PC машини за общо ползване
* Вътрешен правилник
* Тераса
* Интернет

Определени бяха следните етапи в създаването на лаба:

Етап 1: покриване на минималното нужно за неговото функциониране

1. Помещение, минимално обзаведено
2. Интернет
3. Вътрешен правилник
4. Кът за трапезария

Етап 2: след заработване и установяване на лаба

1. Създаване на юридическо лице – Сдружение с нестопанска цел
2. Провеждане и огранизиране на платени курсове, презентации и събития за
допълнително финансиране на лаба

Членство и членски внос

Дефинирани бяха две възможни форми на членуване в лаба:

1. Общи членове на лаба: Достъп до лаба 24/7, свободно ползване на общата
база на лаба (т.н. hackerspace), възможност за достъп на външни лица с
придружител член.

2. Членове на лаба ползващи го като собствен офис: със собствено обособено
и запазено място (бюро) за работа. Могат евентуално да имат собствена една
или повече отделни стаи в лаба.

След гласуване с обикновено мнозинство бяха взети следните решения:

1. Лаб Пловдив да има както общ хакер-спейс (за всички членове) така и
обособено работно пространство за членове, които да го ползват като техен
постоянен офис (co-worker спейс).

2. Месечен членски внос от 25лв за общите членове на лаба.

3. Месечен членски внос от 100лв за членове на лаба, които ще го ползват като
офис и ще имат обособено място за работа там. Техни фирмени сътрудници ще
могат да ползват намаление, чиито размер не беше решен.

4. Месечен членски внос от 10 лв за ученици.

Извърши се преброяване изявилите желание да бъдат членове:

1. Като общи членове с 25 лв месечен членски внос: 30 човека
2. Като общи членове ученици с 10 лв месечен членски внос: 2 човека
3. Като фрийлансъри с 100 лв месечен членски внос за офис място: 5 човека

След преброяването беше съставен списък с имената и телефонните номера на
желаещите да бъдат членове.

Проведе се дискусия за управлението и общото събрание на лаба.

Бяха дефинирани следните екипи, след което за участие тях се записаха
доброволци:

* Екип за избор на място на лаба
* Екип за създаване на правилник
* Екип за създаване и поддръжка на сайт на лаба
* Екип за маркетинг
* Касиер, също за плащане на сметки
* Секретар, за водене на протоколи и документация
* Домакин(и) на лаба
* Екип за техническа поддръжка
* Екип за организиране на събития и курсове
* Екип за набиране на партньори и спонсори

Решено беше следващата среща да се проведе на същото място (Арт Кафе) на 22 май
от 18:30ч. На нея желаещите да бъдат членове да носят двойния размер на
месечния членски внос за заплащане на първоначалната такса. Ще се обсъдят
предложени места за лаба, правилник и ще бъдат гласувани отговорници за
екипите.

Срещата приключи в 21:30ч с бира 🙂