Защо се състезавам в предварителните избори за Европейски парламент?

Киберсигурност 750 представители ще бъдат избрани за следващия Европейски парламент през 2019. Там ни е нужен поне един експерт по киберсигурност. Защо? Икономиката, търговията и банкирането в Европа все по-мащабно протичат в Интернет. Нашите социални контакти и много лични данни са там. Демократичният процес също се влияе от мрежата – като се започне от това […]